Webcredit s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Hlavná ulica 690/42, Svodín 943 54

Poštová adresa: Hlavná ulica 690/42, Svodín 943 54

IČO: 47624094
DIČ: 2023990584
IČ DPH: SK2023990584

Nie sme platcami DPH.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka c.: 36618/N

Číslo účtu: 2924907621/1100

SWIFT: TATR SK BX

IBAN:  SK29 1100 0000 0029 2490 7621

Centrálna e-mailová adresa
solutions z
avináč  webcredit.sk

Mobil
+421-905-929-425

 

Vážení zákazníci!

V našej spoločnosti sa teraz uskutočňujú výrazné zmeny, preto si Vás žiadame ohľadne akejkoľvek informácii,

problému prosím posielajte Vaše otázky   prostredníctvom e-mailu  na uvedenú adresu: solutions zavináč  webcredit.sk

Ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť.

Spoločnosť Webcredit s.r.o.